Kontakt


RytterskolenSkulle du være interesseret
i at blive medlem, eller ligger du inde med spændende billeder, tekster eller fotos fra Seest, er du meget velkommen til at kontakte os.


Kontaktpersoner:

Medlemsskab/økonomi:
Tove Poulsen tlf. 75522925, e-mail erling.poulsen@stofanet .dk
Arkiv:
Arne Hansen, Tlf: 75524750, e-mail: ah36@stofanet.dk
Billeder:
Jørgen Hansen, Tlf:75521664, e-mail: gormsvej5@stofanet.dk