Generalforsamling 2020 aflyst


12. marts 2020

Bestyrelsen i Seest Lokalhistoriske Forening

har d.d. besluttet at udskyde generalforsamlingen p.g.a. Corona virussen.

Vi håber at vi i slutningen af april, den 27. april kan holde generalforsamlingen.

Vi vender tilbage når tiden nærmer sig, håber risikoen er overstået.

mvh

Bestyrelsen

Kære medlemmer

Hermed indkaldes til:

Ordinær generalforsamling 2020

Mandag den 30. marts kl. 19.00.

i Sognehuset, Kirketoft 2.

Kun for medlemmer

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest syv dage før generalforsamlingen.

Forslag til ændring af vedtægterne dog en måned før.

Efter generalforsamlingen er Seest Kirkes nye præst Anna-Sofie Arendt gæstetaler.

Anna Sofie Arendt, der er 42 år, kommer fra en lignende stilling i Gesten.

Kom og hør hende fortælle om nogle sine interesser – så som:

Svømning, Harry Potter og ikke mindst at møde mennesker.

Af hensyn til traktement beder vi dig tilmelde til:

Arne Hansen på mail: ah36@stofanet.dk, eller tlf. 21 27 78 50

                                           Dagsorden:

  1. Valg af: dirigent.
  2. Beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent for regnskabsåret
  6. Valg af: bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

På valg til bestyrelsen er:

Preben Søegaard. (Modtager genvalg).

Erling Poulsen. (Modtager ikke genvalg).

6a Valg af: 2 suppleanter for 1 år.

På valg er:

Anette Astrup. (Modtager genvalg).

Jørgen Hansen. (Modtager genvalg).

6b Valg af: Revisor og revisorsuppleant.

På valg som revisor er:

Tove Pedersen. (Modtager genvalg).

På valg som revisorsuppleant er:

Jeanette Baun Rasmussen. (Modtager genvalg).

  1.  Eventuelt

 

Mvh. Bestyrelsen