Arrangementer 2018


Hermed indkaldes til 

ordinær generalforsamling

i Sognehuset, Kirketoft 2

mandag den 26. marts 2018 kl. 19:00

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Forslag til vedtægtsændringer dog 1 måned før.

Efter generalforsamlingen er der foredrag ved Gunnar Ebbesen

En guidet tur:

“fra Slotsmøllen til Låsbyhøj”

Af hensyn til traktement bedes du tilmelde dig til:

Erling Poulsen på tlf. 7552 2925 eller mail: erling.poulsen@stofanet.dk

senest den 23. marts 2018

Kun for medlemmer

Mvh bestyrelsen

Dagsorden

  1. Valg af dirigent

  2. Beretning

  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

  4. Behandling af indkomne forslag

                                                                                                                                             5. Fastsættelse af kontingent for regnskabsåret 2019

  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

                                                                 På valg er: Torben Pedersen, modtager ikke genvalg

                                                                     Erling Poulsen, modtager genvalg

Valg: 2 suppleanter

På valg er:  Anette Astrup, modtager genvalg

                                                Jørgen Hansen, modtager genvalg

               Valg af revisor og revisorsuppleant:

På valg som revisor er:  Tove Pedersen, modtager genvalg

                                    På valg som revisorsuppleant er:  Preben Søegaard, modtager genvalg

 7. Eventuelt