Foredrag 5. september 2022 – NY


Referat fra foredraget omkring udgravningerne ved Tankedalsvej, der blev afholdt i sognehuset den 5. sept. En beretning om de arkæologiske, udgravninger ved Tankedalsvej, der fandt sted fra 2011 til 2015 og som blev genoptaget i 2021, i forbindelse med byggeriet af Vision Parks nye logistikcenter, af museum Sønderjylland. Foreningen havde, på opfordring af Per Thornberg, inviteret arkæologerne Janne Flensborg og Casper Marienlund, begge museum Sønderjylland, til at berette om de seneste resultater fra udgravningerne.  Sædvanen tro indledtes aftenen med sang og musik ved Knud Sørensen. I alt tre sange, der relaterede til foredragene. Der indledtes med ”Som dybest brønd.” Janne Flensborg havde valgt titlen til sit foredraget ”Fra vugge til krukke”, hvor hun indledte med at fortælle om det store område, der er delt op i tre områder, udgravningerne dækker. Større end forventet. Under udgravningerne blev der bl.a. fundet flere urnekrukker. Ligeledes blev der fundet spor fra huse tilbage til sten- og bronzealderen. Sin unge alder til trods, og et godt PowerPoint program, kom hun godt fra land. Anden halvdel blev indledt med sangen ”Det lysner over felt.” og af Casper Marienlund. Han dykkede ned i sporerne af de fundne huse og de mange stolpehuller. Ved hjælp af kulstofmetoden c14 kunne man bestemme alderen på husene. Også han anvendte PowerPoint med illustrationer af bl.a. en rækkelandsby. Med sig havde de et par dele af de fundne genstande samt en urnekrukke fra en anden udgravning. Aftenen sluttede med sangen ”Septembers himmel.”

Tak til de 2 arkæologer for et interessant foredrag, tak til Knud Sørensen, og tak til de fremmødte.

DSC_0337 DSC_0338 DSC_0339 DSC_0340 DSC_0341 DSC_0342 DSC_0343 DSC_0345