Langs Vestkysten 1. maj 2023


Der var stor stor opbakning fra medlemmerne den 1. maj til Flemming Rishøjs PowerPoint program ”Fra Nymindegab til Klitmøller.” Jørgen Hansen bød de mange fremmødte medlemmer samt Flemming Rishøj velkommen, og gav en kort beskrivelse af aftenens program.

Aftenens første indslag var overrækkelsen af æresmedlemsdiplomet til Arne Hansen, der oprindeligt skulle have fundet sted ved generalforsamlingen den 20. marts. Desværre måtte Arne Hansen, pga. sygdom, sende afbud til generalforsamlingen og dermed blev overrækkelsen udsat til 1. maj. Ved overrækkelsen læste Jørgen Hansen bestyrelsens takketale op, der havde følgende ordlyd:

”Kære Arne! Du valgte at videregive nøglerne, til den forening du selv stiftede, til den nu valgte bestyrelse. Vi ved det var en svær beslutning for dig, men vi ved også, at du gjorde det i tillid til, at den valgte bestyrelse ville passe godt på foreningen.

Du efterlader en forening med en god økonomi, og, ikke mindst, en stor skare af trofaste medlemmer, som du altid har værnet om. Din personlighed, varme og ydmyghed har altid været til gavn for foreningen. Den har i den grad været befordrende for samarbejdet om de arrangementer, vi gennem årene, har lykkedes med.

Dit navn vil altid være forbundet med stifteren af ’Seest Lokalhistoriske Forening’ og det kan du være stolt af.

Jørgen Hansen sluttede oplæsningen med ordene: Kære medlemmer! Et varmt og godt menneske takker af efter 11 års uafbrudt medlemskab af den forening han selv stiftede. Arne Hansen modtog efterfølgende et fortjent bifald. Herefter gav Jørgen Hansen ordet til Flemming Rishøj.

På turen langs vestkysten, med fantastiske billeder, var der bl.a. stop ved Haurvig kirke og Abelines Gaard og historien bag. Næste stop, Hvide Sande. Udover, at byen har en stor tiltrækning af turister, er der også en driftig industri. Flemming Rishøj lagde stor vægt på byens Hospice. Hospitalet er skænket kvit og frit af en stor entreprenør fra Ringkøbing. Det ligger smukt ud mod vandet, hvortil alle stuerne har udsigt. Undervejs var der indlagt gode gamle danske sange, som Knud Sørensen spillede til. Da tiden var ved at løbe ud, sluttede turen ved Thorsminde med et besøg på Strandingsmuseet St. George. Der hørte selvfølgelig meget mere med til historien og turen, som dog ikke her er medtaget.

Der blev, i pausen, serveret snitter, øl og vand samt kaffe med brød. Foreningens mangeårige medlem Judith Jørgensen, skænkede af hjerte, brødet til kaffen og modtog herfor en lille erkendtlighed. Knud Sørensen modtog ligeledes en erkendtlighed for sit altid opløftende spil.

Jørgen Hansen sluttede aftenen med at takke de fremmødte medlemmer for den store opbakning, og Flemming Rishøj for en fremragende tur langs vestkysten. Nedlukningen af sognehuset, for resten af året kan vi ikke gøre noget ved, men vi arbejder på et alternativ til vores traditionsrige julemøde.

Nymindegab Durchfahrt k esehus Haurvig Kirke klitmøller

20230501_181905

 

 

IMG_9597IMG_9596

IMG_9608IMG_9589