17. september 2015


Torsdag den 17. sept. 2015 i sognehuset

Torsdag den 17. sept. tog foreningen hul på den nye sæson med en eventyrlig rejse gennem centralasien. På to måneder tilbagelagde Kristine Bøgesvang Møller – Strynø og faderen Peder Møller – Gelballe, en 17.000 km. bilrejse gennem centralasien. Levende og engageret fortalte de om mødet med de mange folkeslag de mødte undervejs, gæstfriheden der var overvældende hvor end de kom, og de mange uforudsete hindringer undervejs, der skulle løses på stedet. Om de ofte livsfarlige og ufremkommelige veje, og den altid lurende korruption.

Et spændende indslag om Aralsøen, der næsten er blevet halveret på blot 20 år, som følge af en uhensigtsmæssig strategi i forbindelse med omlægning til bomuldsproduktion.

En spændende aften, hvor godt 50 personer bakkede op om foreningens arrangement.

Turen 1 Turen 2 Turen 3 Turen 4 DSC_0080 DSC_0077 DSC_0076 DSC_0075 DSC_0073 DSC_0079