Nytårskur 22. januar 2024


Referat fra nytårskuren d. 22. januar 2024

 Der var stor tilslutning fra medlemmerne til foreningens nytårskur, der blev afholdt i sognehuset den 22. jan. Der var stemning og godt humør over hele linjen. Kuren blev indledt med champagne og kransekage og i kulissen ventede Erik Voss med foredraget om Peter Sabroe. Noget var dog anderledes denne aften. Foreningens mangeårige faste pianist Knud Sørensen manglede. Knud Sørensen døde den 18. jan. Jørgen Hansen takkede på foreningens vegne Knud Sørensen for de mange sange han bidrog med, samt de mange timer han tilbragte bag klaveret.

Da medlemmerne havde nydt champagnen og kransekagen, var turen kommet til fortællingen om Peter Sabroe … og Erik Voss gik lige til sagen fra starten med gode optegnelser og billeder på PowerPoint. En mand der virkelig havde sat sig ind i Peter Sabroes liv og levned. Ikke at forglemme den humor han ligger i sine fortællinger. Han kom viden om, havde besøgt mange af stederne han omtalte. Der skal ikke herske tvivl om, at Erik Voss lagde stor vægt på Sabroes betydning for de ringest stillede i samfundet, især børnene. Ingen formåede at stoppe Sabroe i at forbedre forholdene for de nederste i samfundet. Han tog mod alle der henvendte sig til ham. Men den 26. juli 1913 sluttede fattigdomsforkæmperens liv. Han omkom ved den tragiske togulykke ved Bramming.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15