2012


 2012

Den 7. marts blev foreningens første aktivitet gennemført med et besøg på Bakkeskolen, der i 2011 havde kontaktet sognepræsten Kristina Nilsson i forbindelse med to femteklassers ønske om at høre om det gamle Seest. Kristina Nilsson henvendte sig til Arne Hansen, der var kendt i Seest, om det havde hans interesse at medvirke ved et sådan arrangement. Arne Hansen henvendte sig videre til Jørgen Hansen, der var født på Seest Bakke og havde stor viden om bl. a. Seest.

Oprindelig skulle arrangementet foregå med en vandretur rundt i Seest, men da det gamle Seest mere eller mindre ikke mere er eksisterende, enedes man om at vise lysbilleder på skolen og der ud fra kommentere billederne.

———-

Den 19. april blev foreningens anden aktivitet ‘Bakketuren’ gennemført, hvilket vil sige, første del af turen, der var en guidet tur op ad Seest Bakke med udgangspunkt i Munkensdam. Guider på turen var Arne og Jørgen Hansen.

80 deltog på turen, der udelukkende var koncentreret om de forretninger og virksomheder, der tidligere havde deres udkomme på Seest Bakke, der indtil 1957 benævnes Tøndervej. Især købmændene dominerede billedet af forretningsdrivende.

Turen sluttede ved Åkjærsvej, hvorefter deltagerne samledes i sognehuset til kaffe og billedfremvisning af de gamle forretninger og virksomheder.

Billeder fra turen kan ses på arkivet. De gamle billeder findes på usb stik, ligeledes på arkivet.

Munkensdamno. 4b VesterringgadeVitus Kelvangno. 26 Seest Bakke 7a-c-d-e 2012no. 34 Købmand Olsen i 30erneno. 34a Købmd Devantierno. 50a Hauchsvej-Møllen på fotos.

Den 13. juni blev anden del af ‘Bakketuren’ gennemført. Udgangspunktet var ved sognehuset, hvor 40 deltagere mødte op. Guide på turen var Jørgen Hansen.

Første del af turen var fortællingen om kirken, skolerne og forsamlingshuset. Herefter gik turen ad Bredevej til Holbergsvej og ud til Seestvej. Som på Seest Bakke var også købmændene de dominerende i billedet på Seestvej. Turen sluttede i sognehuset med kaffe og billedfremvisning. Billeder fra turen kan ses på arkivet.

———-

Den 17. sept. var der besøg på Grænsemuseet, hvor museets formand Kaj Nielsen fortalte om såvel museet som arkivalierne på stedet. Ca. 20 medlemmer deltog.

———-

Onsdag den 21. nov. samarbejdede foreningen med Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn om et foredrag af Per Thornberg. Emnet: Seestegnens historie – fra istid til før nutid. Per Thornberg fortalte og illustrerede via PowerPoint, om Seest egnens geologiske tilblivelse og de arkæologiske spor fra tidligere bosættelser. Der blev fortalt om Seest omtumlede skæbne med hensyn til udvidelser med Vranderup området fra Harte sogn og det senere tab af store sognedele til Kristkirkens Sogn. Børnenes skolegang i Seest samt sagn myter fra Seest Sogn var på programmet. Foredraget tiltrak flere end 100 deltagere.

Referat fra mødet kan ses på Lokalhistorisk Forening for Kolding og omegns hjemmeside, da Seest Lokalhistoriske Forening ikke havde en referent til stede.

2012-11-21-001-seest-lokalhist 2012-11-21-002-seest-lokalhist 2012-11-21-003-seest-lokalhist 2012-11-21-004-seest-lokalhist 2012-11-21-005-seest-lokalhist 2012-11-21-006-seest-lokalhist

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Den 25. nov. deltog foreningen ved Borgerforeningens julearrangement ved Rema 1000. Flere foreninger og private havde bod i teltet denne regnfulde lørdag. Trods det dårlige vejr havde mange fundet vej til teltet, der var slået op på parkeringspladsen. Flere end 100 personer deltog i foreningens konkurrence om vægten på et glas med mønter i. Glasset og billeder fra dagen kan ses på arkivet.

P1050790P1050788

P1050796

___________

Den 6. dec. afholdt foreningen julestue i sognehuset. Efter historielæsning af sognepræsten Kristina Nilsson var der æbleskiver og gløgg Ca. 25 havde denne aften fundet vej til sognehuset.

———-