Om hjemmesiden, NY


Kære medlem

Til venlig orientering blev der på bestyrelsesmødet den 9. april godkendt en ændring af ansvaret for hjemmesiden. Fremover skal indslag til hjemmesiden sendes til

Preben Søegaard på mail: preben-soegaard@stofanet.dk eller tlf. 7553 2441.

Bemærk også foreningens nye mailadresse, hvor du kan henvende dig: seestlokalhistorie@outlook.dk

Mvh. bestyrelsen