Om hjemmesiden


Kære medlem

Til venlig orientering blev der på bestyrelsesmødet den 9. april godkendt en ændring af ansvaret for hjemmesiden. Fremover skal indslag til hjemmesiden sendes til

Preben Søegaard på mail: preben-soegaard@stofanet.dk eller tlf. 2811 2440.

Bemærk også foreningens nye mailadresse, hvor du kan henvende dig: seestlokalhistorie@outlook.dk

Mvh. bestyrelsen