2013


Lokalhistorisk tur i Hylkedalen, fortalt af Arne Hansen.

Turen gik ned i Hylkedalen med Ludvig Dall som guide igennem den smukke dal, en tur på ca. 3- 3,5 km.
HylkedalturVi gik af den gamle kirkesti langs præstegårdens mark ned til engen (ude fra Hylkedalsvej mod dalen). Der fulgte vi en sti i skellet mellem den tætbevoksede skråning og engen. Vi så, hvordan lodsejerne havde brugt træerne til at hegne med pigtråd. Længere ude på turen i forlængelse af Holbergsvej nede i dalen, på en vej som vist blev kaldt Midtskovvej, så vi en gammel malkestald, der har tilhørt Seestgård. Den brugte man, så køerne kunne blive i engen hele sommeren. Landmanden kørte med hest og vogn ned og malkede med hænderne to gange i døgnet. Hvilket arbejde!
Ved bækken i dalen så vi resterne af et støbt stemmeværk, der er blevet brugt til at overrisle engen. Der har været flere af sådanne opstemninger i Hylkedalen.
Ved skibakken og den nyanlagte klatrebane tog vi et hvil ved de nye bænke og borde. Der har den nu nedrevne gård Peters Lyst ligget. Vi fulgte stien ned over dalen og åen, op mod Seest igen, hvor vi så Ludvigs udkigstårn. Vi så også hans stort anlagte have med fisk i en lille sø og hilste på Grethe og deres lille hund.

Det var en fin aften.Tak til guiden Ludvig Dall.

 

 

2013

 

Foreningens første arrangement var generalforsamlingen den 19. marts. Læs under generalforsamlinger.

Den er her medtaget idet der, efter generalforsamlingen, var foredrag ved Gunnar Ebbesen med emnet ‘Kolding under besættelsen’. Kaffe med brød i pausen.

———-

 

Staldgården

Den 2. april er var visning af filmen “Helvedets Forgård” på staldgården om gestappo på staldgården. Filmen er produceret af Jaenet Rostgaard Hansen. Efter filmen var der besøg i den berygtede celle, hvor mange navne endnu kan ses, der blev indkradset i væggene af fangerne under opholdet. Indledningsvis fortælles staldgårdens historie.

Godt 20 medlemmer var mødt op.

 

———-

 

Foredrag

Tirsdag den 30. april var der foredrag ved tidl. professor Holger Errebo Larsen, Værløse.

Emnet var ‘Barndommens Land – Et tidsbillede’. Holger E. Larsens far var købmand i Seest fra 1906 – 1923, hvilket han bl. a. berettede om. Ligeledes berettede han om sin drengetid udgående fra Thorbjergvej og sin gang på gården Sorgenfri. I pausen serveredes der kaffe med brød. 44 personer deltog i arrangementet. (Bilag 1.)

———-

 

Tur i det fri

Under evt. ved generalforsamlingen den 19. marts, hvor foreningen bad medlemmerne om gode ideer til den kommende sæson, meldte Ludvig Dall sig som leder af en tur gennem den smukke ‘Hylkedalen’. Turen blev senere fastsat til den 20. aug. kl. 19.00 med udgangspunkt fra parkeringspladsen overfor Seest Kirke.

( Bilag 2.)

Ludvig Dall var guid for ca. 30 fremmødte medlemmer til turen gennem Hylkedalen. Ludvig udviste stor kendskab til Hylkedalen. Arne Hansen har skrevet et indlæg til Kirkebladet om turen.

Turen blev afsluttet med medbragt kaffe og brød i Grethe og Ludvig Dall,s have.

Arne Hansens indlæg til kirkebladet findes på arkivet.

———-

 

Foredrag

Tirsdag den 22. okt. var der foredrag ved tidligere sognepræst Holger Lissner. Emnet var ‘Da tipoldemor spillede firehændig med fr. den 7’. Samtidig havde foreningen besøg af Seestborger nr. 2000 Malene Wendtland samt moderen Heidl Wendtland Sørensen, begge bosiddende i Viborg. Foreningen havde via Ugeavisen, efterlyst borgeren under titlen ‘Hvor blev de af’?

35 personer havde fundet vej til sognehuset denne aften. I kaffepausen havde Malene Wendtland lejlighed til at fortælle om ‘hvor hun blev af’!

———-

 

Foredrag

Mandag den 11. nov. var der foredrag ved Lorenz Asmussen – Christiansfeldt. Emnet var: Dronning Ingrids liv fra barn til voksen.

Lorenz Asmussen viste lysbilleder af de kongelige sideløbende med foredraget. I pausen blev der serveret kaffe med brød. Lorenz Asmussen bad alle tilstedeværende rejse sig og ære den gamle dronning for det store arbejde hun udførte for landets befolkning. Sluttelig blev der sunget: I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme. Hvilket var dronningens yndlingssang. Lorenz Asmussen omtalte ligeledes de 57 Naziskoler Hitler havde oprettet i Sdr. Jylland.

Foredraget havde trukket 26 medlemmer til sognehuset.

———-

Aflyst

Årets sidste arrangement, var julemødet den 5. dec. der p.g.a. stormen ‘Bodil’, blev aflyst. Aftenens foredrag ved Heidl Wendtland Sørensen, bliver genoptaget i 2014.