Kamæleonen – 24. april 2019


Foredraget om Kamæleonen onsdag den 24. april i sognehuset blev, som forventet, lidt af et tilløbsstykke idet godt 50

medlemmer og gæster valgte at bruge aftenen i selskab med tidligere vicepolitimester i Kolding Henrik Werner Hansen

Meget professionelt uddybede Henrik W. Hansen stikkeren Jenny Holms liv og levned under krigen.

Jenny Holm, der blev født på Fanø i 1916, var en berygtet og frygtet stikker under krigen, men mod krigens slutning skiftede

hun side og hjalp med opklaring  af netop dem hun samarbejdede med. Hun døde i 1999.

Henrik Werner Hansen har bl. a. udgivet bogen ”Kamæleonen – Gestapoagent – Nazijæger – Mirakelkvinde”.

Foreningens næste arrangement er onsdag den 22. maj, hvor Ludvig Dall tager os med ud til den nye Skulpturpark i Seest,

der er anlagt på den gamle losseplads for enden af Overbyvej. Mødetid og sted er ved kirken kl. 19.00.

 

DSC_0074DSC_0069 DSC_0070