Jubilæum 28.februar 2022


Seest Lokalhistoriske Forening 10 år den 28. februar 2022.

Restaurant Den Gyldne Hane dannede den perfekte ramme om foreningens 10 års jubilæum, der blev markeret den 26. februar.

Jørgen Hansen bød de godt 50 medlemmer velkommen og udtrykte i sin korte velkomsttale: ”Vi er stolte af vores forening, vi er stolte af vore medlemmer og vi er stolte af den opbakning vi gennem årene har fået til vore aktiviteter”. Efterfølgende udtrykte han: Der er løbet meget vand i åen siden starten i 2012, men hvordan genfortæller man 10 års virke på en dag som denne uden at skulle med nattoget hjem! Det gør vi så heller ikke, vi har snydt lidt og i stedet lavet et jubilæumsudskrift med såvel gamle som nyere fortællinger – en slags selvbetjening. Udskriftet blev senere omdelt til medlemmerne. Der fornemmedes en god stemning fra starten, der yderligere blev forstærket da Knud Sørensen satte sig til klaveret og lod tonerne lyde til ”Den danske sang… ”.

Senere blev sangene ”Det haver så nyligen regnet” og ”Jeg bærer med smil min byrde”, sunget. Dagen sluttede med sangen ”Der er et yndigt land”. Det var overvældende, ja ligefrem rørstrømsk at se samtlige tilstedeværende rejse sig for at synge med på sangen. Mere dansk, og en bedre afslutning på dagen, kunne man ikke ønske sig.

 DSC_0379 DSC_0380 DSC_0382 DSC_0384 DSC_0388

 

 

 

 

DSC_0378 2 DSC_0381 2 DSC_0383 2 DSC_0386 2 DSC_0387 2