Arrangementer 2019 NY


 Seest Lokalhistoriske Forening

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2019 i sognehuset Kirketoft 2. Onsdag den 20. marts kl. 19.00. Dagsorden iflg. vedtægterne Kun for medlemmer

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 7  dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændring dog en måned før.

Efter generalforsamlingen vil Gunnar Storm Thomsen vise billeder fra det gamle Kolding og uddybe billederne.

Af hensyn til traktement beder vi dig tilmelde dig til: Arne Hansen tlf.: 2127 7850 Mail: ah36@stofanet.dk, senest fredag d.15. marts.

Dagsorden

                          1. Valg af: dirigent.

                2. Beretning.

                                                                                        3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget.

                                                     4. Behandling af indkomne forslag.

                                                                                     5. Fastsættelse af kontingent for regnskabsåret 2020.

                                                                          6.  Valg af: 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

                                       På valg til bestyrelsen er:

                                                      Arne Hansen. (Modtager genvalg).

                                                      Tove Poulsen. (Modtager genvalg).

                                                Klaus Astrup. (Modtager Genvalg).

                                                   6a Valg af: 2 suppleanter for 1 år.

           På valg er:

                                                    Anette Astrup. (Modtager genvalg).

                                                Jørgen Hansen. (Modtager genvalg).

                                                               6b Valg af: revisor og revisor suppleant

                                 På valg som revisor er:

                                                       Tove Pedersen. (Modtager genvalg).

                                                  På valg som revisor suppleant er:

                                                                     Jeanette Baun Rasmussen. (Modtager genvalg).

7.   Evt.

   Mvh. Bestyrelsen